تبلیغات
جوکهای بالا شهری پایین شهری + فیسبوكی - 25 جوك

25 جوك

جوک گو:jok go
تاریخ:جمعه 8 اردیبهشت 1391-01:19 ب.ظ

 

به طرف میگم این روزا چقدر مرگ و میر جوانها زیاد شده
برگشته میگه :خوب مادر بزرگ من که با موتور نمیاد تو خیابون تکچرخ بزنه، یا کریستال یا شیشه مصرف کنه، یا از غصه بیکاری و قسطهاش سکته کنه و..

 

 

سر کلاس زبان خارجه استاد از رفیقم چیزی پرسیده که باید به انگلیسی جوابشو میداده.
چند ثانیه طول کشید واون همون طور که داشت فکر میکرد با خنده گفت :
….loading, please wait

 

 

سیاستمدارها و نوزادها در یك چیز مشتركند :
هر دویشان باید مرتب عوض شوند
آن هم به دلایل مثل هم !!!

 

 

یه روز تو تاکسی نشسته بودم که یه معتاد با سیگارش اومد تو ماشین جلو نشست
خانمی که عقب کنار من نشسته بود بعد از چند لحظه با ناراحتی گفت:
آقا اون سیگاری که میکشی 30درصدش به تو میرسه، 70درصدش به ما !
معتاده هم باهمون صدای خسته ، سیگارش رو از گوشه ی دهنش در اورد و گفت:
بیا خواهرم،بیا،توبکش تا 70درصدش به من برسه 30درصدشم به تو

 

 

Jokgoنوع جوک : جوک های معمولی