تبلیغات
جوکهای بالا شهری پایین شهری + فیسبوكی - 46 جوک

46 جوک

جوک گو:jok go
تاریخ:شنبه 10 تیر 1391-08:35 ب.ظ

اومدم آذوقه شش ماه پشه ها رو برداشتم گذاشتم جلو رو شون ...
گفتم ببرید ، برید اگه كم بود بازم بیان ...
دیدم واستادن دست نمیزنن !!!
رئیسشون زل زد تو چشام گفت ما نون بازومونو میخوریم ...
اینا از گلومون پایین نمیره

 

مادر پایین شهریه: اینقدر قلیون نكش سرطان میگیری میمیری ایشالا!
پایین شهری: نترس ننه قلیون با مزه پرتقال میكشم ویتامین سه داره!

 

 

دقت کردین وقتی میریم تو صف پمپ بنزینی 4پمپ گذاشتن ولی فقط یکی شون کار میکنه

 

پدربزرگ رو به نوه:بدو برو قایم شو /امروز مدرسه رو پیچوندی/معلمت اومده دنبالت نوه:نه شما باید قایم شی/چون من گفتم شما فوت کردین

 

 

از سخنان قصار بالاشهریا :هر چی کمتر بهش بیشتر فکر کنی ، بیشتر دردش کمتر میشه!

 Jokgoنوع جوک : جوک های معمولی