تبلیغات
جوکهای بالا شهری پایین شهری + فیسبوكی - 57 جوک

57 جوک

جوک گو:jok go
تاریخ:پنجشنبه 8 فروردین 1392-02:37 ب.ظیکی از پروژههای مهمونی رفتن ،تو عید

تشخیص بادوم از تخمه ژاپنیهیه بار تو فامیل داشتن ازمن تعریف میکردن، اومدم مثلا فروتنی کنم؛

گفتم، نه باباا اغراق میفرمایید:منم یه خری مثله شما!!آقایون مهندسین نقشه کش

نقشه ساختمان و میکشین این توالت و نندازین وسط پذیرایی، یکی میره تو دیگه روش نمیشه بیاد بیرون!!


ببالاشهریه امتحان استخدامی داده بود
بعد چند وقت اومدن در خونشون تحقیقات.

از مادش پرسیدن پسرت نماز جمعه میره؟
گفت:: آره به خدا هرروز میره!!
Jokgo